Avel Hästens historia Gångarter Utrustning Skötsel Sjukdomar Tävla Hästvett Rida på tur Köpa häst Länkar Tillbaka Kontakt
Islandshästen sjukdomar

Vi som äger en islandshäst instämmer nog med mig,att vi har
en härdig,frisk,pigg och särdeles frisk häst! Islandshästen
behåller sin utmärkta hälsa år efter år, många med halvblod är
mäkta förvånad över hur lite problem det här med vår
lilla turbo häst.

Men även vår häst har sjudom ibland, mest känd är spatt och soleksem
som kan bli ett gissel för en hårt prövad ägare.


Sommar eksem: Sommareksem är en allergi mot såkallade Svidknott
(Culicoides spp) och det finns ännu inget bot mot denna allergi.
Den visar sig under de månader som Svidknotten finns på betena.
Det har absolut inget att göra med sol eller proteinöverskott som man
förr trodde så man bör absolut inte svälta sina hästar på protein.
Knotten är som mest aktiva i skymningen och gryningen
och ju bättre väder (varmt och vindstilla) desto aggressivare är dom.

Första somrarna mest kritiska Att utfodra rätt och förebygga eksem hör ihop.
Från den första dagen hästen anländer skall förebyggandet börja.
Vad man vill ha är en frisk och välmående häst med glänsande päls, lagom hull,
starkt immunförsvar och en motståndskraftig mage. Genom noggrann skötsel och
utfodring uppnår man detta och minimerar därmed risken att hästen i framtiden drabbas av eksem.

Källa:/www.frostimport.com
Spatt:
Spatt är en kronisk torr inflammation i hasleden med nedsmältningsprocesser i
ledytorna och benpålagringar i ledkanterna, i de flesta fall på hasens inre främre del
(sk. spattknöl). Hasen består av fyra leder och det är oftast de två nedersta lederna som drabbas.
Spatt är en progressiv ledinflammation orsakad av upprepade kompressioner (sammantryckningar)
och rotationsrörelser. De nedre lederna som oftast drabbas, är sk glidleder och inte direkt involverade i
böjrörelsen av bakbenet - till skillnad från den översta leden, som har störst betydelse för
hasens totala rörelse.
Det är tur eftersom sjukdomen alltid resulterar i en sammanväxning
(fusion) av lederna (och därför ingen smärta förenad med rörelse).
Fusionen medför alltså att två benbitar växer samman och leden upphör
att existera och kan inte medverka till hasens rörelse över huvud taget.
Den hälta som uppstår vid spatt och som förvärrats ju längre spattförloppet fått fortskrida,
minskar när de berörda lederna väl har vuxit ihop för att slutligen i stort sett upphöra helt.
Det är vanligast att båda hasarna drabbas, men ensidig spatt förekommer.
Det råder många skilda meningar hos veterinärer och annat kunnigt hästfolk,
om varför vissa hästar drabbas. En vanlig mening är att spatt är en följd av överansträngning av
bensystemet, ofta i kombination med exteriörfel och dålig uppfödning.
Unghästar med dålig mineraltillförsel kan drabbas av spatt. Anlag för spatt kan nedärvas i form av exteriörfel.
En intressant teori är att spatt är hästens eget sätt att försvara sig mot något som gör mycket ont.
Genom att leden växer samman förhindras rörelsen i hasen och smärtan (t.ex. muskelsmärtan) försvinner.

Källa: http://user.tninet.se/~xvj408j/spatt.htm(C)Copyright Tina ponting - 2021 - www.islandshästguiden.se